Tjänster för privatpersoner

På KET Trädgård och Anläggning så är en stor andel av våra kunder just privatkunder, vilket ofta innebär varierade arbeten, höga krav och nära kundkontakter, och det är en miljö som vi trivs bra i! Vår strävan är alltid att ha en så bra och öppen kommunikation som möjligt med våra kunder för att så bra som möjligt möta era förväntningar. Vi börjar med att gå igenom arbetet tillsammans med dig där vi påtalar så väl positiva som negativa effekter av olika lösningar på det ni söker hjälp med. Våra tjänster kan utföras som regelbunden skötsel eller som engångsuppdrag.

Vintertjänster

Snöskottning och halkbekämpning

KET Trädgård och Anläggning hjälper er med snöskottning så ni kan ägna er åt annat utan att behöva oroa er. Vi har valt att helt inrikta oss på handskottning och har bara enklare maskiner så som snöslungor. Skottning utförs alla dagar i veckan och oftast under natten och morgonen.

Vi erbjuder även halkbekämpning med sand och salt efter er specifikation, så ni kan känna er trygga under vintersäsongen. Vi har ett snöskottnings-abonnemang både som tim-debitering och mot fast pris. Men du är så klar även välkommen att ringa in oss när det behövs även utan ett abonnemang. Utöver snöskottning på marknivå erbjuder vi även takskottning.

Vid takskottning så använder vi givetvis sele samt övrig säkerhetsutrustning, samtidigt som vi arbetar för att minimera skaderisken på er fastighet och egendom.

Handkraft eller maskin

Det är utan tvekan så att en maskin kan flytta betydligt större mängder snö snabbare än en handskottare men det finns även andra aspekter av snöröjningen som kan vara värd att fundera på.

För privatpersoner som oftast har mindre ytor så är inte alltid en maskin det bästa valet. Fördelarna som handskottare håller mot maskiner är flera, t.ex. inga bullrande maskiner tidigt på morgonen och skonsammare mot underlaget med betydligt mindre plogskador. Och istället för en plogkant bakom bilen och vid trapporna så är det skottat på trappen och ända fram till bildörren. Det tillåter helt enkelt ett mycket mer detaljerat arbete.

Snöskottning och halkbekämpning

250kr/tim med moms och RUT-avdrag

500kr/tim med moms och utan RUT-avdrag

Takskottning och isborttagning

300kr/tim med moms och RUT-avdrag

600kr/tim med moms och utan RUT-avdrag

Tänk på att vi i regel är minst 2st vid takskottning av säkerhetsskäl. Vid enstaka jobb debiteras minst 1 timme och där efter per påbörjad kvart. För löpande jobb så överenskommer vi villkoren.

Teckna ett abonnemang för snöskottningen

Hos oss kan du teckna ett abonnemang för kontinuerlig skottning på din fastighet. Vi håller koll på vädret och kommer hem till dig och skottar så snart det behövs. Du kan välja att teckna ett abonnemang som faktureras per löpande timme eller få abonnemanget till fast pris så du vet redan nu vad säsongen kommer att kosta. Som abonnemangs-kund så är du alltid prioriterad före kunder utan abonnemang vilket kan vara skönt att veta när ovädret slår till.

En full säsong räknar vi från 1/11 till 31/3 men givetvis så kan du själv välja under vilken period du vill att vi har snö-övervakning hos dig. Om du vill ha sandat i samband med skottningen så går det också att beställa till. Tjänsten erbjuds inom Gävle.

Fast pris på snöskottning.

Liten 1-20m² 648kr per månad

Mellan 21-45m² 998kr per månad

Stor 46-75m² 1398kr per månad

För fastigheter med större ytor än 75m² så erbjuds bara skottning mot löpande tim-debitering.

Priserna gäller endast för full säsong (1/11-31/3) och är inkl. moms och rut-avdrag. För andra perioder än full säsong så gäller andra priser.

Hur fungerar RUT och ROT?

RUT och ROT innebär att skatteverket går in och betalar en del av arbetskostnaden för ett arbete, för RUT är andelen 50% av kostnaden med ett tak på 25.000kr per person och för ROT är andelen 30% med ett tak på 50.000kr per person. För tjänster i trädgården är det normalt RUT som används, här finns exempel på skatteverket om vad som ger rätt till avdrag eller inte. Grundregeln för att få göra ett avdrag är att man har betalat minst lika mycket i skatt själv, läs mer om det här. Du kan även kolla på skatteverket hur stort avdrag du kan göra här.

Sommartjänster

Trädgårdsarbete

KET Trädgård och Anläggning kan hjälpa er med det mesta i er trädgård, både små som stora saker. Vi kan hjälpa er regelbundet med sysslor som trädbeskärning, häckklippning och ogräsrensning, eller vid enstaka tillfällen med anläggning, plantering och enklare trädfällning. Bortforsling och städning efter jobbet kan vi också ordna givetvis.

Kolla med oss för ett fritt offertbesök!

Trädgårdsarbete

290kr/tim med moms och RUT-avdrag

580kr/tim med moms och utan RUT-avdrag

Trädbeskärning

290kr/tim med moms och RUT-avdrag

580kr/tim med moms och utan RUT-avdrag

Kostnader för maskiner

Små maskiner 50kr/tim ink. moms (så som röjsåg och gräsklippare)

Medelstora maskiner 100kr/tim ink. moms

Åkgräsklippare 150kr/tim ink. moms

För maskiner vi inte äger så debiteras hyr-priset.

Arbeten som går under ROT-avdraget

406kr/tim med moms och ROT-avdrag

580kr/tim med moms och utan ROT-avdrag

Vid enstaka jobb inom vårat närområde så debiteras minst 1 timme och där efter per påbörjad kvart. För löpande jobb så överenskommer vi villkoren. Om det på grund av kunden uppstår extra resor eller väntetid så debiteras det med full timersättning.