Tjänster för företag

Hos KET Trädgård och Anläggning kan ert företag känna sig trygg att ni får bra och prisvärd service! Vi har erfarenhet av både grönyteskötsel och snöskottning från bl.a. Gävle Sjukhus och Gävle Högskola. Vår strävan är alltid att ha en så bra och öppen kommunikation som möjligt med våra kunder för att så bra som möjligt möta era förväntningar. Vi börjar med att gå igenom arbetet tillsammans med er där vi påtalar så väl positiva som negativa effekter av olika lösningar på det ni söker hjälp med. För att uppnå bästa resultat så är vi beredda att vara flexibla med både arbetsmetoder och arbetstider, allt efter förutsättningarna och målen som gäller. Våra tjänster kan utföras som regelbunden skötsel eller som engångsuppdrag.

Sommartjänster

Skötsel av grönytor

KET Trädgård och Anläggning kan hjälpa er med det mesta på era grönytor och planteringar, både små som stora saker. Vi kan hjälpa er regelbundet med sysslor som gräsklippning, häckklippning och trädbeskärning, eller vid enstaka tillfällen med anläggning, plantering och trädfällning. Vi kan också hjälpa er med bevattning och allmän översyn av era grönytor och planteringar. Bortforsling och städning efter jobbet kan vi också ordna givetvis. Kolla gärna i vårat tjänsteindex för att se vilka tjänster vi erbjuder. Det går så klart bra att mejla eller ringa oss också.

Boka gärna in oss för ett fritt offertbesök!

Trädgårdsarbete

464kr/tim exkl. moms

Trädbeskärning

464kr/tim exkl. moms

Kontakta oss för att få en kostnadsberäkning på skötsel av ert område!

Kostnad för ev. maskiner tillkommer. Vid enstaka jobb inom vårat närområde så debiteras minst 1 timme och där efter per påbörjad kvart. Om det på grund av kunden uppstår extra resor eller väntetid så debiteras det med full timersättning.

Vintertjänster

Snöskottning och halkbekämpning

KET Trädgård och Anläggning hjälper er med snöskottning så ni kan ägna er åt annat utan att behöva oroa er. Vi har valt att helt inrikta oss på handskottning och har bara enklare maskiner så som snöslungor. Skottning utförs alla dagar i veckan och oftast under natten och morgonen.

Vi erbjuder även halkbekämpning med sand och salt efter er specifikation, så ni kan känna er trygga under vintersäsongen. Vi har ett snöskottnings-abonnemang både som tim-debitering och mot fast pris. Men du är så klar även välkommen att ringa in oss när det behövs även utan ett abonnemang. Utöver snöskottning på marknivå erbjuder vi även takskottning.

Vid takskottning så använder vi givetvis sele samt övrig säkerhetsutrustning, samtidigt som vi arbetar för att minimera skaderisken på er fastighet och egendom.

Handkraft eller maskin

Det är utan tvekan så att en maskin kan flytta betydligt större mängder snö snabbare än en handskottare men det finns även andra aspekter av snöröjningen som kan vara värd att fundera på.

För mindre ytor så är inte alltid en maskin det bästa valet. Fördelarna som handskottare håller mot maskiner är flera, t.ex. inga bullrande maskiner tidigt på morgonen och skonsammare mot underlaget med betydligt mindre plogskador. Och istället för en plogkant vid trapporna så är det skottat på trappen. Det tillåter helt enkelt ett mycket mer detaljera arbete.

Handskottning tar längre tid men är också billigare per timme så för företag med mindre ytor så behöver inte kostnaden bli högre. För företag med större ytor så är det dock bättre att maskinskotta och sen komplettera med handskottning.

Snöskottning och halkbekämpning

400kr/tim exkl. moms

Takskottning och isborttagning

480kr/tim exkl. moms

Kontakta oss för att få en beräknad kostnad på löpande snöröjning av ert område!

Jourersättning tillkommer vid löpande skottning. Vid enstaka jobb debiteras minst 1 timme och där efter per påbörjad kvart. För löpande jobb så överenskommer vi villkoren.