Abonnemang Trädgård

Abonnemang Trädgård riktar sig till privatkunder i första hand. Tanken med ett abonnemang är att få regelbunden hjälp i trädgården och fortfarande ha kontroll över kostnaden. Det kan varieras på flera olika sätt men i grunden går det till så här:

Vi kollar tillsammans igenom er trädgård och vad ni vill ha hjälp med inför säsongen. Sedan räknar vi ut hur många arbetstimmar som behövs totalt och med vilka intervaller vi ska komma hem till er. Ni får sedan ett förslag med en planering och kostnad för abonnemanget. Ni kan då välja att acceptera det, göra ändringar eller avstå helt (det uppstår ingen kostnad om man avstår helt). När vi förhoppningsvis har hittat en modell som passar er så kan ni välja hur betalningen ska ske. Antingen delas den totala kostnaden upp på valfritt antal månader upp till 1 år eller så kan den ske löpande varje månad efter att det aktuella arbetet har utförts.

Bevattning

Vi hjälper till att bevattna era växter och grönytor, om det inte finns vatten på plats som går att använda så tar vi med oss det! Om ni behöver hjälp tillfälligt vid t.ex. semester så kan vi hjälpa till, eller så kan vi ta över ansvaret för bevattning av hela områden under säsongen om så önskas.

Bortforsling

Bortforsling och städning kan ofta vara bekvämt att beställa till för dom tjänster där det uppstår avfall. Vi kan även ta med annat skräp till återvinningen som ni har.

Föryngring av häckar och buskar

En föryngringsbeskärning kan vara på sin plats när en häck eller buske har växt sig allt för hög eller blivit gles nedtill. Normalt tar man då bort dom äldsta stammarna som sedan själva får komma igen med nya skott. Är det mycket som behöver tas bort så kan man med fördel dela upp det på några år för att det inte ska bli allt för kalt. På en del arter kan man föryngra genom att ta av samtliga grenar 10-20 cm över marken, detta är väldigt tidseffektivt och om man kan leva med det tillfälliga kalhygget så ger det ofta ett väldigt bra resultat.

Gräsklippning

Vi klipper ert gräs antingen med åkgräsklippare eller handgräsklippare. Med handgräsklipparen kommer vi åt i trängre utrymmen och har även mulchfunktion som finfördelar gräsklippet och dess näring tillbaka till gräsmattan. Vi har också uppsamlare på handgräsklipparen för en snyggare finish kortsiktigt. Åkgräsklipparen gör ett effektivt jobb på stora ytor.

Grästrimning

Där gräsklipparen inte kommer åt eller att gräset är väldigt eftersatt och igenväxt så grästrimmar vi. Normalt används antingen en bensindriven röjsåg eller en batteridriven trimmer, men för väldigt känsliga områden så har vi även en batteridriven grässax.

Halkbekämpning

Vi halkbekämpar med sand eller salt, ibland kan en blandning av dom 2 vara en effektiv lösning. Tänk på att salt är aggressivt mot marksten och stentrappor.

Häckklippning

Häckklippning utförs normalt 2-3 gånger per år för att häcken ska hålla en fin form. För häckklippning använder vi antingen en liten bensindriven röjsåg med en häcksaxtillsats eller en batteridriven häcksax.

Lövkrattning

Vi krattar löven antingen med en vanlig lövräfsa (kratta) eller med mer avancerad utrustning för större områden.

Mossbekämpning

Vi erbjuder mossbekämpning med vertikalskärare och gödsling av gräset så det naturligt ska kunna konkurrera bort mossan på sikt.

Ogräsrensning

Ogräs ser inte bara tråkigt ut, det stjäl även näring och konkurrerar med det som är tänkt att växa där. Vi rensar ogräs mekaniskt i första hand och använder inte starka ogräsmedel i onödan. För grusgångar och vid marksten så rensar vi mekaniskt för bästa resultat, alternativt använder gasolbrännare för ett mer tidseffektivt resultat.

Plantering

Vi hjälper till med planteringar och ser då till att plantorna får rätt jord och näring.

Presentkort

Vi säljer presentkort som kan användas för alla våra tjänster sommar som vinter. En perfekt present till den som nyss har köpt hus eller kanske till den som inte har tiden eller orken att se efter allt i trädgården. Hela presentkortet måste inte användas direkt utan kan användas under flera besök. Kontakta oss om ni är intresserade av att köpa ett presentkort.

Service av gräsklippare, trimmer, röjsåg och motorsåg

Vi erbjuder service och reparation av dina enklare maskiner så som gräsklippare, trimmer, röjsåg och motorsåg. Vi kan utföra allt från enklare service till avancerade felsökningar. Om ni önskar så hämtar och lämnar maskinerna hos dig.

Kontakta oss via telefon eller mejl för priser.

Slyröjning

Vi utför slyröjning med röjsåg och sågklinga eller slyklinga. Vi städar även bort riset om så önskas.

Snöskottning

Under vintern har vi normalt 2-3 skottningslag med 2-3 personer i varje lag som är ute på uppdrag i Gävle-området. Vi utför denna tjänst åt så väl privatpersoner som föreningar och företag. Det normala är att vi går ut och skottar vid 3cm snö och oftast nattetid eller på morgonen men villkoren görs upp med beställaren.  Det går bra att höra av sig för enstaka skottning när behovet behövs, då kommer vi förbi så fort vi är klara med dom regelbundna kunderna.

Stubbfräsning

Vi fräser dina stubbar och rötter som du vill bli av med. Vill du t.ex. ha gräsmatta där stubben står så kan vi ordna det samtidigt.

Takskottning och isborttagning

Takskottning kan ibland bli nödvändigt för att inte riskera skador på taket när det kommer stora mängder snö, speciellt på flacka tak. Även borttagning av istappar kan ibland vara nödvändigt för att inte riskera att orsaka personskador eller skador på egendom. Tänk på att fastighetsägaren är ansvarig för skador orsakade av fallande istappar eller snö. Av säkerhetsskäl är vi alltid minst 2 personer när vi arbetar uppe på tak.

Trädbeskärning

Beskärning av fruktträd eller andra träd görs av flera anledning. Fruktträd som te.x. Äppelträd kan behöva beskäras om det är för tätt i grenverket, visar tecken på sjukdom eller ger dålig skörd i form av få äpplen eller smaklösa äpplen. Alla fruktträd behöver inte beskäras årligen men det är bättre att beskära lite och ofta än att beskära mycket och sällan, speciellt körsbär, plommon och persika är känsliga för hårda beskärningar. Även unga fruktträd bör beskäras för att utveckla ett bra uppbyggt grenverk. Vi rekommenderar alla som inte är kunniga inom trädbeskärning att boka en årlig beskärning eller tillsyn av sina fruktträd för att hålla dom friska och fina.  Bästa perioden för beskärning är i Juli, Augusti och September, då är träden som tåligast men vill man stimulera tillväxt så beskär man innan sommaren. Beskärning av andra träd än fruktträd sker oftast av estetiska eller praktiska skäl, vilket givetvis också är något som vi kan hjälpa till med.

Trädfällning

Vi utför lättare trädfällning. Kontakta oss för en utvärdering och fri offert.

Vertikalskära gräsmattan

Att vertikalskära gräsmattan är lämpligt att göra var och varannan säsong för den som vill ha en fin gräsmatta. Vertikalskärningen luftar rötterna och delar plantorna för att stimulera tillväxt så att mattan blir tätare och finare. Vertikalskärningen är även ett effektivt sätt att bli av med och hålla borta mossa på sikt. Lämpligaste perioden för åtgärden är på våren.